"Mano pirmas patarimas yra šis: turėk tyrą, gerą ir spindinčią širdį..."

Šventi raštai

Bahajų religijos pasekėjams Baha‘u‘llah raštai yra atskleistas Dievo Žodis. Baha‘u‘llah, kurio vardas Mirza Huseinas Ali (1817-1892 m.), buvo kilmingas persas, kuris skelbė gavęs Dievo Apreiškimą, išpildantį visų pagrindinių religijų pranašystes, skirtas padėti pasaulinės civilizacijos pagrindus. 1852 m. įkalintas Persijos (dabartinio Irano) požemio kalėjime už Jo religinius ir socialinius mokymus Baha‘u‘llah patyrė rečiausią ir labiausiai brangintiną religinį įvykį: Jis buvo Dievo išrinktas nešti žmonijai naują religijos apreiškimą.

Šį įvykį galima lyginti su didingiausiomis senovės akimirkomis, kai Dievas apsireiškė Savo pirmiesiems pasiuntiniams: kada Mozė stovėjo priešais degantį krūmą; Buda pajuto apšvietimą po bodhi medžiu; kai Šventoji Dvasia, virtusi balandėle, nusileido ant Jėzaus; ir kai Archangelas Gabrielius pasirodė Mahometui. Bahajai šventais laiko ne tik Baha‘u‘llah, bet ir Jo šauklio, Bab’o (Siyyido Ali Mohamedo, 1819-1850 m.) raštus, taip pat Koraną, Senąjį ir Naująjį Testamentus, šventus budizmo, induizmo bei Zoroastro raštus.

Apreiškimo raida

Baha‘u‘llah autorystei priskiriama tūkstančiai knygų, lentelių ir laiškų, kurie šiandien sudaro šventus Bahajų tikėjimo raštus. Unikalus Baha‘u‘llah Apreiškimo bruožas yra raštų autentiškumas. Priešingai nei, pavyzdžiui, Kristaus mokymai, kurio ištarmes po keleto dešimtmečių užrašė kiti, Baha‘u‘llah žodžiai buvo užrašyti bei paties autoriaus patvirtinti iškart, vos tik buvo atskleisti. Apreiškimo raida – taip bahajai įvardija Dievo Žodžio atskleidimo aktą, aprašytą daugelyje istorinių dokumentų. Vienas stebėtojas rašė taip: „Mirza Aka Džanas (asmeninis Baha‘u‘llah sekretorius) turėjo mažo ąsočio dydžio rašalinę. Be to, jis turėjo dvylika plunksnų ir šūsnis didelio formato popieriaus. Tuomet visus Baha‘u‘llah laiškus gaudavo Mirza Aka. Jis atnešdavo juos pas Baha‘u‘llah ir jo akivaizdoje sulaukęs leidimo perskaitydavo. Po to Baha‘u‘llah liepdavo jam imti plunksną ir užrašyti lentelę, kurią atskleisdavo atsakydamas… Rašymo tempas būdavo toks spartus, kad prirašius pilną puslapį pirmasis žodis vos spėdavo išdžiūti. Atrodė, tarsi kažkas imdavo plaukų sruogą, panardindavo ją į rašalą ir prirašydavo visą puslapį.“

Pagrindiniai darbai

Baha‘u‘llah parašė šimtus raštų persų ir arabų kalbomis, kurių rinkiniai sudarytų daugiau nei 100 tomų. Tarp pagrindinių darbų, išverstų į anglų kalbą, yra šie:

Švenčiausioji Knyga (Kitab-i-Aqdas)

Pagrindinis šaltinis, kuriame išdėstyti įstatymai ir institucijos, kuriuos Baha‘u‘llah nurodė ateities pasaulio civilizacijai.

Nuotrupos iš Baha‘u‘llah raštų

Svarbiausių ištraukų įvairiais klausimais rinkinys (išverstas į lietuvių kalbą).

Slėpiningi žodžiai

Etikos aforizmai (išversti į lietuvių kalbą).

Maldos ir meditacijos

Maldų ir meditacijų rinkinys.

Angelų Viešpaties kvietimas

Svarbus rinkinys laiškų, kuriuos Baha‘u‘llah parašė tų laikų pasaulio valdovams, įskaitant imperatorių Napoleoną III, karalienę Viktoriją, carą Aleksandrą II, popiežių Pijų IX ir sultoną Abdul-Azizą. Juose Jis atvirai skelbė apie Savo padėtį, Naujo Amžiaus aušrą ir perspėjo apie katastrofas sukelsiančius neramumus, jeigu jie neveiks visi išvien ir neįtvirtins naujos pasaulio tvarkos.

Tikrumo Knyga (Kitab-í-Iqan)

Pagrindinis Baha‘u‘llah doktrinų rinkinys, kuriame išdėstyta visa Dievo tikslo žmonijos istorijoje panorama.

Septyni slėniai ir keturi slėniai

Plačiausiai žinomas mistinis Baha‘u‘llah kūrinys.

Šventų raštų saugojimas ir vertimas

Baha‘u‘llah raštų originalai, kai kurie užrašyti Jo ranka, kiti kruopščiai perrašyti Jo asmeninių sekretorių pastangomis, šiandien saugomi Pasauliniame bahajų centre Haifoje, Izraelyje, saugykloje, kurioje sumontuota meno kūriniams reikalinga aplinkos palaikymo įranga. Tyrėjai iš Tekstų studijavimo centro tvarko ir žymi tūkstančius surinktų dokumentų, juos verčia, sudarinėja rinkinius ir teikia komentarus. Tik nedidelė dalis iš gausybės Baha‘u‘llah raštų yra išversta iš originalių persų ir arabų kalbų į kitas kalbas. Vertimą į anglų kalbą pradėjo Šogi Effendi, Baha‘u‘llah proanūkis, kuris vadovavo Bahajų tikėjimui nuo 1921 iki 1957 m. Išsilavinimą gavęs Oksforde, jis ne tik puikiai įvaldė anglų kalbą, bet ir buvo autoritetingas tekstų aiškintojas. Šogi Effendi pasirinko šiek tiek archajišką anglų kalbos formą, primenančią karaliaus Džeimso Biblijos versiją, stilių, kuris yra tarsi tiltas tarp šiuolaikinės anglų kalbos ir klasikinio persų ir arabų kalbų stiliaus, kurį naudojo Baha‘u‘llah. Todėl, verčiant raštus į kitas Vakarų kalbas, yra naudojami ne originalai persų ir arabų kalbomis, o Šogi Effendi vertimai į anglų kalbą. Ištraukos iš Baha‘u‘llah raštų yra išverstos į daugiau nei 800 kalbų.

Visi į anglų kalbą išversti bahajų raštai yra paskelbti ir viešai prieinami internete šiuo adresu:

http://reference.bahai.org/en/

Rusų kalba:

http://www.bahaiarc.narod.ru/

Keletas maldų ir ištraukų iš bahajų raštų lietuvių kalba skaitmeniniu formatu:

Istraukos_lietuviu_kalba.docx