Veiklus tikėjimas

Maldų susitikimai

Giliausias kiekvienos sielos troškimas - bendrauti su savo Kūrėju. Prisijunkite! Durys atviros visiems.

Bahajų mokymai nurodo kasdien melstis ir tiesiogiai bendrauti su Dievu, nes tai yra dvasinės raidos ir tarnavimo žmonijai pagrindas. Bahajai meldžiasi ir medituoja ne tik vienumoje, bet ir renkasi savo namuose ir bendruomenėse bendrai maldai.

Reguliariai vykstantys maldos susitikimai leidžia pajausti maldos teikiamą džiaugsmą, savitarpio meilę ir draugystę. Juose ištraukos skaitomos ne tik iš bahajų raštų, bet ir iš krikščionybės, islamo, judaizmo, induizmo, zoroastrizmo ar budizmo šventraščių. Dalyviai skatinami atsinešti savo maldaknyges arba parinkti skaitymui ištraukas iš šventų raštų.

„Palaiminta vieta ir tas namas, ir ta vietovė, ir tas miestas, ir ta širdis, ir tas kalnas, ir ta užuovėja, ir ta ola, ir tas slėnis, ir ta žemė, ir ta jūra, ir ta sala, ir ta pieva, kur buvo ištartas Dievo vardas ir pagarbinta Jo šlovė.“

Baha'u'llah

Susitikimuose dažnai meldžiamasi už išgijimą ar pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia.

Susitikimuose nėra jokio nustatyto ritualo ar pinigų rinkliavos. Pabaigoje dažnai pateikiamos lengvos vaišės.

Maldų susitikimai Vilniuje ir kitur Lietuvoje

Čia klausomasi muzikos, skaitomos parinktos arba mėgstamos maldos, bendraujama pasirinkta tema.

Dėmesio! Karantino laikotarpiu visą Lietuvą sujungiantys maldų susitikimai vyksta nuotoliniu būdu per „Skype“- sekmadieniais, 18:30 val. Prisijungti galite per šią nuorodą: https://join.skype.com/iUlg9WdKM3Kn

Smulkesnė informacija apie maldų susitikimus
tel. +370 695 05640