Metų pradžia - pavasario lygiadienis

Bahajų kalendorius

Bahajų metus sudaro 19 mėnesių, iš kurių kiekvienas turi po 19 dienų (361 diena) ir pridėtinės keliamosios dienos (4 d. eiliniais ir 5 d. keliamaisiais metais). Šios pridėtinės dienos yra įterptos tarp aštuonioliktojo ir devynioliktojo mėnesių, taip pritaikant šį kalendorių prie įprasto saulės kalendoriaus, susidedančio iš 365 dienų. Mėnesių pavadinimai atitinka Dievo požymius. Bahajų Naujieji Metai yra nustatyti astronominiu požiūriu ir prasideda per pavasario lygiadienį (kovo 21 d.). Bahajų era skaičiuojama nuo Bab’o deklaracijos metų (1844 m.).

Kiekviena bahajų bendruomenė pirmąją kiekvieno bahajų mėnesio dieną mini Devyniolikos dienų šventę. Šventė atlieka dvasinę, administracinę ir socialinę funkciją. Joje kartu meldžiamasi, puoselėjama draugystė bei sprendžiami kiekvienos vietovės bahajų bendruomenės reikalai. Kadangi bahajų diena tęsiasi nuo saulėlydžio iki saulėlydžio, paprastai Devyniolikos dienų šventė vyksta pirmosios bahajų mėnesio dienos išvakarėse pagal Grigaliaus kalendorių.

Bahajų pasninko mėnuo (kovo 2-20 d.)

Paskutinis bahajų kalendoriaus mėnuo, kovo 2-20 d., skirtas pasninkui. Per šį laiką bahajai nuo 15 iki 70 metų amžiaus 19 dienų nevalgo ir negeria nuo saulėtekio iki saulėlydžio bei stengiasi daugiau laiko skirti maldai ir meditacijai. Nuo pasninkavimo atleidžiami ligonys, nėščios ir kūdikį žindančios moterys, esantys ilgai trunkančioje kelionėje bei atliekantys intensyvų fizinį darbą.

Pasaulinė religijos diena (trečiasis sausio sekmadienis)

Ši diena skirta skelbti religijos vienovę ir įsitikinimą, kad religija suvienys pasaulio žmones.

Naw-Ruz'as (kovo 21 d.)

Bahajų Naujųjų Metų diena, astronomiškai susieta su pavasario lygiadieniu. Tai viena iš devyneto šventų dienų, kuriomis bahajai, jei tik gali, nedirba.

Bab'o deklaracijos diena (gegužės 23 d.)

Tai šventė, pažyminti dieną, kai Bab’as, Bahajų tikėjimo pranašas šauklys, 1844 m. gegužės 23 d. Širazo mieste, Persijoje, pasiskelbė esąs naujojo Dievo pranašo šauklys. Tai viena iš devyneto nedarbo dienų metuose.

Baha‘u‘llah mirties metinės (gegužės 29 d.)

Šią dieną bahajai mini Baha‘u‘llah, Bahajų tikėjimo pranašo ir įkūrėjo, mirties tremtyje 1892 m. gegužės 29 d. metines. Tai viena iš devyneto nedarbo dienų metuose.

Ayyam-i-Ha arba Keliamosios dienos (vasario 26 – kovo 1 d.)

Šventė skirta dvasiniam pasirengimui pasninkui, švęsti, svečiuotis, teikti labdarą ir dovanas. Švenčiama ketvertą dienų (penketą – keliamaisiais metais) prieš paskutinįjį bahajų metų mėnesį.

Rizvano šventė (balandžio 21 - gegužės 2 d.)

Kasmet bahajai mini 12 dienų šventę, kai Baha‘u‘llah, Bahajų tikėjimo pranašas ir įkūrėjas Rizvano (rojaus) vardu pavadintame sode, Bagdade, 1863 m. viešai paskelbė apie Savo, kaip Dievo pasiuntinio šiam amžiui, misiją. Pirmoji (balandžio 21-oji), devintoji (balandžio 29-oji) ir dvyliktoji (gegužės 2-oji) dienos minimos kaip šventos dienos.

Bab'o žūties kankinio mirtimi diena (liepos 9 d.)

Ši diena mini Bab’o (Siyyido Ali-Mohamedo), Bahajų tikėjimo pranašo šauklio, egzekucijos metines. 1850 m. liepos 9 d. Tabrizo mieste, Persijoje, Jį sušaudė 750-ties šaulių kuopa. Tai viena iš devyneto nedarbo dienų metuose.

Bab'o gimimo diena (spalio 20 d.)

Šią dieną minima Siyyido Ali-Mohamedo, vėliau pasivadinusio Bab’o (Vartai) vardu, gimimo 1819 m. Širazo mieste, Persijoje, sukaktis. Bab’as buvo Bahajų tikėjimo pranašas šauklys. Tai viena iš devyneto nedarbo dienų metuose.

Baha‘u‘llah gimimo diena (lapkričio 12 d.)

Šią dieną bahajai mini Baha‘u‘llah (Mirzos Huseino-Ali) gimimo 1817 m. lapkričio 12 d. Nuro mieste, Persijoje, sukaktį. Baha‘u‘llah, kurio vardas reiškia „Dievo šlovė“, yra Bahajų tikėjimo pranašas ir įkūrėjas. Tai viena iš devyneto nedarbo dienų metuose.

Sandoros diena (lapkričio 26 d.)

Šventė mini Abdu‘l-Baha, vyriausiojo Baha‘u‘llah sūnaus, paskyrimą Sandoros centru, po pranašo mirties.

Abdu'l-Baha mirties paminėjimas (lapkričio 28 d.)

Bahajai mini Abdu‘l-Baha (1844 – 1921 m.), Baha‘u‘llah sūnaus ir jo įpėdinio, mirties metines.