Veiklus tikėjimas

Programa paaugliams

Keisti pasaulį smagiausia su grupe bendraminčių!

Paauglystė – tai ypatingas amžius kiekvieno žmogaus gyvenime, kai jis jau nebe vaikas, bet dar ir ne suaugęs. Šie keli metai žmogui labai svarbūs todėl, kad jis rengiasi tapti suaugusiu. Pagrindiniai principai, kurie vėliau lems jo gyvenimą ir kuriais remdamasis jis vėliau priims sprendimus, formuojami kaip tik šiame laikotarpyje.

Labai svarbu nepraleisti šio svarbaus meto ir padėti paaugliui suformuoti būtiniausius principus, įtvirtinti įgūdžius, kad jis būtų pasirengęs įžengti į suaugusiųjų gyvenimą.Paaugliai pasižymi energija, kūrybiškumu, noru sužinoti apie pasaulį ir jį keisti. Tai smagiausia daryti grupėje.

Programa

Programa 12 – 15 metų paaugliams, kurią organizuoja bahajų bendruomenė, vadinasi „Dvasinės jėgos suteikimo paaugliams programa“ ir tęsiasi trejus metus. Kiekvieni šios programos metai labai svarbūs, kadangi programa sukurta atsižvelgiant į kiekvienų paauglystės metų poreikius.

Programos pagrindas – paauglių grupės suformavimo idėja. Tai grupė draugų, kurie kartu mokosi naujų ir prasmingų dalykų, daro gerus ir visuomenei naudingus darbus, kuria ir tvirtina draugystę. Kiekvienoje grupėje yra vadovas, vyresnis draugas, kuris nukreipia ir padeda jiems ugdyti savo gebėjimus.

Programos medžiaga

Susitikimų metu dalį laiko paaugliai skiria knygų studijavimui. Šios knygos buvo sukurtos atsižvelgiant į amžių nuo 12 iki 15 metų ir suskirstytos į įvairias kategorijas. Dalis knygų padeda paaugliams išsiugdyti gebėjimą suformuluoti ir aiškiai reikšti savo mintis, kita skaitinių dalis skirta padėti paaugliams išmokti tarpusavio sąveikos su visuomene.

Kiti elementai

Be knygų studijavimo paaugliai užsiima kūryba, planuoja gerų darbų projektus, sportuoja. Grupė susitinka vieną kartą per savaitę. Grupė paprastai yra formuojama iš draugų, gyvenančių kaimynystėje, netoli vienas nuo kito. Dalyvauti programoje reikalingas tėvų ar globėjų sutikimas.