Šiandienos poreikis - mokslo ir religijos harmonija

Mokymai

Žmonijos vienovės principas yra ašis, apie kurią sukasi visi Baha‘u‘llah mokymai.

Baha‘u‘llah mokė, kad žmonija po ilgos ir neramios „paauglystės“ pagaliau pasiekė brandos stadiją, kur globalinėje ir teisingoje visuomenėje pagaliau gali būti įkurta vienybė.

Tam Bahajų tikėjime yra asmens moralės ir elgesio įstatymai, o taip pat ir socialiniai įstatymai bei principai, padedantys įtvirtinti žmonijos vienovę.

Bahajai tiki, kad...

 • Gyvenimo tikslas yra pažinti ir garbinti Dievą, išsiugdyti dorybes, puoselėti žmonijos vienovę ir skatinti nesibaigiančią civilizacijos raidą.
 • Visą žmoniją sukūrė vienas Dievas, ir kiekvienas yra dalis vienos žmonių rasės.
 • Darbas, atliekamas tarnavimo dvasioje, prilygsta maldai.
 • Siela, užgimusi pastojus, Dievo valia turi pasiekti pomirtinį gyvenimą, kur jos laukia tolesnė raida, kol galiausiai pasieks Dievo akivaizdą.

Bahajai praktikuoja

 • Kasdienę maldą ir bendravimą su Dievu.
 • Aukštos moralės principus, įskaitant patikimumą, tyrumą ir sąžiningumą.
 • Nepriklausomą tiesos ieškojimą.
 • Jie pasišvenčia tarnavimui žmonijai.
 • Jie draugauja su visų religijų išpažinėjais.
 • Vengia pernelyg didelio materializmo, politinio priklausomumo, šmeižto, alkoholio, narkotikų ir azartinių žaidimų.

Socialiniai principai

 • Moterų ir vyrų lygybė.
 • Santarvė tarp mokslo ir religijos, kaip viena kitą papildančių pažinimo sistemų, kurios turi veikti drauge ir puoselėti žmonijos gerovę ir raidą.
 • Visų rūšių prietarų naikinimas.
 • Pasaulio tautų bendrijos kūrimas.
 • Visų religijų bendros kilmės ir pagrindinio vienybės principo pripažinimas.
 • Dvasiniai ekonomikos problemų sprendimai ir ekonomikos barjerų bei draudimų šalinimas.
 • Prarajos tarp skurdo ir turto naikinimas.
 • Viena bendra pagalbinė pasaulinė kalba, raštas ir vieninga universali valiutos, svorio ir kitų matų sistema.