Žmonijos vienybės poreikis - globaliai visuomenei

Apie mus

Bahajų tikėjimas – kas tai?

Bahajų tikėjimas yra nepriklausoma pasaulinė religija, kuri pagrįsta amžinais dvasiniais principais, būdingais visoms pasaulinėms religijoms ir dar kartą apreikštais Baha‘u‘llah (1817 – 1892 m.) raštuose. Tai nėra jokios kitos religijos atšaka.

Dvasiniai principai

Bahajai tiki, kad religijos tikslas – santarvės ir vienybės skatinimas. Dieviškas apreiškimas yra besitęsiantis ir laipsniškas procesas. Dievo Pasiuntiniai skatina žmonijos pastovią dvasinę raidą.

Socialiniai principai

Socialiniai bahajų principai apima platų žmogiškos veiklos spektrą ir yra paremti pagrindiniu – žmonijos vienybės – principu. Dabartinės bahajų veiklos sferos: švietimo rėmimas, žmogaus teisių sritis, moralinio ugdymo vystymas, lyčių lygių galimybių skatinimas, žmonijos gerovės didinimas.

Paplitimas

Bahajų tikėjimas yra laikoma antra plačiausiai geografiškai pasaulyje paplitusi religija po krikščionybės. Bahajų bendruomenės yra praktiškai
kiekvienoje pasaulio šalyje ir nepriklausomoje
teritorijoje. Pasaulyje yra virš 7 milijonų pasekėjų.

Lietuva

Lietuvoje bahajų bendruomenėms Vilniuje, Ukmergėje ir Klaipėdoje (Kaune, Palangoje gyvena pavieniai tikintieji) vadovauja renkamos institucijos, į kurias kasmet demokratiniu būdu išrenkami 9 vietiniai bahajai. Tokiu pat būdu kasmet išrenkami devyni žmonės ir į Nacionalinę dvasinę asamblėją. Bahajų bendruomenėse veikia studijų rateliai suaugusiems, rengiami moralinio ugdymo užsiėmimai vaikams, organizuojamos dvasinės jėgos suteikimo programos paaugliams ir maldų susitikimai visų religijų atstovams. Daugiau apie bahajų bendruomenės istoriją Lietuvoje skaitykite čia.

Kitos religijos

Tikėjimas bahajus skatina bendrauti su kitų religijų pasekėjais. „Bendraukite su visų religijų sekėjais draugystės ir bičiulystės dvasia“, – sako Baha’u’llah savo raštuose. Bahajai noriai dalyvauja tarpreliginiuose renginiuose bei puoselėja harmoningus santykius su kitų religijų vadovais bei institucijomis.

Istorija

Baha’u’llah savo misiją paskelbė 1863 metais Persijoje (Irane). Naujoji religija susidūrė su persekiojimais, kurie tebesitęsia iki šiandien. Jungtinių Tautų Organizacija ir pasaulio vyriausybės (įskaitant ir Lietuvos) pasmerkė šiuos persekiojimus. Religija yra paplitusi beveik visose pasaulio šalyse ir nepriklausomose teritorijose. Bahajai neturi kunigų ar kitokių dvasininkų, o bendruomenėms vadovauja kasmet renkamos dvasinės asamblėjos.

Vyriausybės ir kitos pasaulinės institucijos

Bahajai gerbia įstatymus tos vietovės, kurioje gyvena. Nacionalinės vyriausybės žino bahajus kaip nešališkus ir teigiamai nusiteikusius asmenis, dalyvaujančius dedant pastangas didinti visų gyventojų gerovę. Jie bendradarbiauja su šalies bei tarptautinio lygio nevyriausybinėmis institucijomis bendrų interesų klausimais bei turi patariamąjį statusą Jungtinių Tautų Organizacijoje.