Veiklus tikėjimas

Studijų rateliai

Galimybė tyrinėti dvasinių mokymų pritaikymus. Tyrinėkime kartu!

Studijų tikslas

Bahajų bendruomenėje reguliariai veikia studijų rateliai, kuriuose besidomintys žmonės gilina žinias ir sistemingai studijuoja bahajų raštus. Šių studijų tikslas yra gilintis į Šventą Žodį, suvokti jo prasmę ir rasti būdus taikyti įgytas žinias savo gyvenime dvasinės raidos ir tarnavimo žmonijai dėka.

Tai yra dvasinio švietimo institutas, kuris turi dvejopą tikslą. Iš vienos pusės jis siekia prisidėti prie visuomenės gerovės ir klestėjimo, tačiau, kaip parodė patirtis, to neįmanoma pasiekti, jeigu žmonės, gyvenantys šioje visuomenėje, patys nepradės keistis dvasiškai ir aktyviai dalyvauti prisidedant prie savo aplinkos gerinimo. Į tai ir nukreiptas antrasis Instituto tikslas ‑ padėti tiems, kurie eina per kursus, įgyti žinių, padedančių išvystyti savo dvasines savybes bei gebėjimus, ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnavimui savo aplinkoje.

Kursų seka

Šiuo metu mums prieinamą kursų seką sudaro septynios knygos. Jos palaipsniui sudėtingėja, nes dalyviai, praeidami kursus, įgyja vis daugiau žinių ir įgūdžių, ir jų gebėjimai tarnauti visuomenei vystosi.

Užsiėmimai

Užsiėmimai vyksta rateliuose po 3-10 žmonių. Kiekviename ratelyje yra vedantysis. Dalyviai renkasi kartu, studijuoja medžiagą, kartu apmąsto ir apsvarsto citatas. Svarbu tai, kad mokymasis nevyksta pagal principą „lektorius ir klausytojas“. Studijavimo procese mokosi ir vedantysis, ir dalyviai.

Kiekviena grupė pasirenka studijų ratelio laiką ir trukmę o vedantysis tiesiog veda šį procesą ir lydi dalyvius jų tarnavimo veiklose. Studijų rateliai nėra skirti vien bahajams, juos gali lankyti kiekvienas norintysis.