Unikali vadovavimo struktūra

Institucijos

Administracinės institucijos

Tikėjimas ne tik plačiai geografiškai paplitęs ir todėl išsiskiria begaline įvairove, tačiau ryškiausias bahajų bendruomenės bruožas yra jos vienybė. Išsamūs mokymai, nurodantys tikėjimo institucijų struktūros rėmus ir aiškią perimamo vadovavimo liniją, apsaugojo bahajų bendruomenę nuo sektų. Praėjus daugiau nei 100 metų nuo Baha‘u‘llah išėjimo, vieningą pasaulinę bahajų bendruomenę sieja renkamų institucijų tinklas. Baha‘u‘llah mokė, kad visuotinio švietimo amžiuje nebereikia atskiros dvasininkų klasės. Vietoj to jis pateikė schemą, kaip administruoti tikėjimo reikalus per vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu renkamų tarybų sistemą. Visi bahajų rinkimai vyksta slaptu daugumos balsavimu, nekeliant kandidatų ar nominacijų, ir be agitacinių kampanijų.

Visuotiniai Teisingumo Rūmai

Visuotiniai Teisingumo Rūmai yra aukščiausias pasaulinės bahajų bendruomenės valdymo organas. Baha‘u‘llah suteikė jiems įstatymo galią spręsti visus reikalus, kurie nėra aiškiai išdėstyti bahajų raštuose.

Nacionalinės dvasinės asamblėjos

182 pasaulio Nacionalinės dvasinės asamblėjos yra renkamos kasmet nacionalinėse konvencijose, į kurias renkasi tos šalies bahajų atstovai.

Lietuvos bahajų Nacionalinė dvasinė asamblėja tvarko administracinius Lietuvos bahajų reikalus, prižiūri šventųjų raštų vertimą bei leidybą ir leidžia periodinį leidinį. Be to, Nacionalinė dvasinė asamblėja dalyvauja bendruose projektuose su kitomis religinėmis grupėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, remia ir vadovauja dvasinei bei moralinei bahajų raidai, o taip pat remia Bahajų tikėjimą tarptautiniame lygmenyje.

Visuotiniai Teisingumo Rūmai išlaiko bahajų bendruomenės vienybę ir atsiliepia į besikeičiančio pasaulio poreikius ir sąlygas. Visuotinius Teisingumo Rūmus sudaro devynetas narių, kuriuos kas penkeri metai renka nacionalinės bahajų asamblėjos.

Visuotiniai Teisingumo Rūmai nuolat posėdžiauja Pasauliniame bahajų centre, įsikūrusiame ant Karmelio kalno Haifos mieste, šiaurinėje Izraelio dalyje. Iš šio ir kitų šalia esančių pastatų daugiau nei 600 tarnautojų iš 60 šalių tvarko pasaulinės bahajų bendruomenės reikalus. Iš Haifos informacija keičiamasi su nacionalinėmis bahajų bendruomenėmis, platinami tarptautiniai planai siekti tikslų; stebimi socialinės ir ekonominės raidos projektai; renkami ir kaupiami statistikos duomenys ir tvarkomi tarptautiniai fondai. Be to, ten pat yra ir tarptautinis archyvų pastatas, kur saugomos relikvijos, raštai ir meno kūriniai, susiję su Bab’o, Baha‘u‘llah ir Abdu‘l-Baha gyvenimu.

Vietinės dvasinės asamblėjos

Pasaulyje yra maždaug 11 000 Vietinių dvasinių asamblėjų, kurios kasmet renkamos iš suaugusių tikinčiųjų kiekvienoje vietovėje, kur gyvena bent devyni bahajai. Vietinės asamblėjos rūpinasi vietinės bahajų bendruomenės poreikiais, organizuoja vaikų dvasinio ugdymo klases, suaugusiųjų studijų ratelius, maldų susitikimus, mini šventas dienas ir palaiko veiklą projektuose. Jos taip pat gali pravesti bahajų vedybų ceremoniją.