Lietuvos bahajų bendruomenės vasaros stovykla 2019

Lietuvos bahajų bendruomenės vasaros stovykla 2019

Lietuvos bahajų bendruomenė kviečia į 2019 m. vasaros stovyklą, vyksiančią rugpjūčio 15-18 dienomis Jovariškėse, Trakų r.! Stovyklos pagrindas –  Gilinimasis į centrinių Bahajų tikėjimo figūrų ir Visuotinių Teisingumo Rūmų, aukščiausios  Bahajų tikėjimo instutucijos, reikšmę. Pranešėjas – Declan Howlett iš Airijos/Jungtinės Karalystės bei kiti bendruomenės nariai. Taip pat – Ruhi studijų rateliai, paaugliams (11-14 m.) – paauglių grupių programa, vaikams (5-10 m.) – vaikų klasių programa

Kas yra Ruhi studijų rateliai?

Tai erdvė, kurioje besidomintys žmonės gilina žinias ir sistemingai studijuoja bahajų raštus. Šių studijų tikslas yra gilintis į Šventą Žodį, suvokti jo prasmę ir rasti būdus taikyti įgytas žinias savo gyvenime per dvasinę raidą ir tarnavimą žmonijai. Tai yra dvasinio švietimo institutas, kuris turi dvejopą tikslą: iš vienos pusės jis siekia prisidėti prie visuomenės gerovės ir klestėjimo, tačiau, kaip parodė patirtis, to neįmanoma pasiekti, jeigu žmonės, gyvenantys šioje visuomenėje, patys nepradės keistis dvasiškai ir aktyviai dalyvauti prisidėdami prie savo aplinkos gerinimo; į tai ir nukreiptas antrasis Instituto tikslas ‑ tiems, kurie eina per kursus, įgyti žinių, padedančių išvystyti savo dvasines savybes bei gebėjimus, ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnavimui savo aplinkoje.

Kada? Atvykimas: 2019 m. rugpjūčio 14 d. (trečiadienį) vakare apie 19:00 val. Išvykimas: rugpjūčio 18 d. (sekmadienio) vakare iki 19:00 val.

Kur? Antano ir Reginos Gedvilų sodyboje, adresu Pušų g. 2, Jovariškių k., Trakų r. LT-21101, 6 km už Trakų. Jei neturite savo transporto, kooperuokites su draugais, vykstančiais į stovyklą, arba atvykite iki Trakų autobusų ar geležinkelio stoties, iš kur mes jus paimsime automobiliais. Kambariai yra daugiausia keliaviečiai, rankšluosčiai sodybos svečiams yra! Kaip dalyvauti? Jaunimui nuo 11 iki 30 metų būtinas išankstinis orientacinis-motyvacinis pokalbis su vienu iš stovyklos organizatorių. Tai gali būti individualus susitikimas, taip pat telefonu arba virtualiu vaizdo pokalbiu per Facebook, WhatsApp ar Skype. Praneškite apie savo norą dalyvauti vėliausiai iki rugpjūčio 10 d., užpildydami šią google formą: https://docs.google.com/forms/d/1ZRriEIcv-6I0qeXSPaty7M8DVqz5PM67iQd6YJVe2Lw  ir sumokėdami dalyvio mokestį iki minėtos datos kaip būtiną registracijos sąlygą.

Dalyvio mokestis Stovyklos savikaina yra apie 35 Eur žmogui per dieną (4 dienos- 140 Eur) Tačiau iš dalyvių reikalaujama tokio dalyvio mokesčio: Visa stovykla (3-4 (visos) dienos): Vaikai (0-10 metų) – 20 Eur; Paaugliai ir jaunimas (11-20 metų) – 30 Eur; Vyresni suaugusieji (nuo 21 metų) – 50 Eur. Trumpesnės trukmės dalyvavimas (1-2 dienos): Vaikai (0-10 metų) – 10 Eur; Paaugliai ir jaunimas (11-20 metų) – 20 Eur; Vyresni suaugusieji (nuo 21 metų) – 35 Eur.

Sąskaita apmokėjimui:
LT21 7044 0600 0819 3310 EUR
AB SEB bankas
SWIFT (BIC): CBVILT2X
Gavėjas – Vilniaus bahajų bendruomenė (juridinio asmens kodas 303006367)
Mokėjimo paskirtis – “Vardenio Pavardenio paaukojimas 2019 m. rugpjūčio 15-18 d. stovyklai

Renginys Facebook‘e: https://www.facebook.com/events/585633418628706 Laukite daugiau naujienų iš mūsų! Iki pasimatymo! Organizatoriai

 

Trumpai apie lektorių

 

Declan Howlett trumpai apie save: Didžioji mano karjeros dalis praėjo sveikatos ir socialinių paslaugų sferoje, ypač specializuojantis mokymosi sutrikimų srityje vyresniuoju vadovu, kuris kuruoja didelius pokyčius bei transformuoja institucijų teikiamas paslaugas į paslaugas, kylančias iš bendruomenių. Penkiolika metų prieš išeinant į pensiją aš taip pat turėjau savo įmonę, kuri teikė įvairias paslaugas suaugusiems su mokymosi sutrikimais.

 

Gimiau Airijos Respublikoje, tačiau vėliau visą suaugusiojo gyvenimą pragyvenau Jungtinėje Karalystėje. Dabar gyvenu Londone. Man patinka būti aktyviam, vaikščioti, plaukioti, važinėti dviračiu bei šiek tiek – žaisti golfą. Savanoriauju Jungtinės Karalystės bahajų nacionalinei dvasinei asamblėjai.Man patinka piešti ir rašyti – dažnai tai būna įkvėpta mano kelionių ir domėjimosi istorija, ypač romėnų laikų istorija, bei menu, ypač impresionistų kūryba.

 

Dabar, kai turiu daugiau laiko, mėgstu studijuoti Raštus. Susidomėjau tokiomis temomis kaip vienovė, fizinė ir dvasinė realybė, evoliucija, transformacija bei maldomis, tokiomis kaip Ahmado lentelė ir Ilgoji privalomoji malda. Pastaraisiais metais tikrai esu palaimintas, galėdamas šiek tiek pasidalinti tuo, ką sužinojau, per savo vedamas kalbas ir užsiėmimus įvairiose Žiemos, pavasario ir vasaros mokyklose Europoje bei čia, vietoje,– Jungtinėje Karalystėje.

Renginio programa

 

Sesija 1 – Dievo Žodis

 

 • Vienovės principas
 • Dievo Žodis
 • Būtinybė gilintis ir medituoti apie Raštus
 • Visuotinių Teisingumo Rūmų neklystantis vadovavimas; dviguba pripažinimo ir paklusimo pareiga

 

Sesija 2 – Bábʼas

 

 • Pranašystės, susijusios su Bábʼo (ir Bahá’u’lláh) atėjimu
 • Jo gyvenimas ir Padėtis
 • Jo misijos tikslas bei Jo įstatymai
 • Buvimas arti Bahá’u’lláh (laiko atžvilgiu) – Dvyniai Apsireiškimai

 

Sesija 3 – Transformacija I

 

 • Dezintegracija/integracija
 • Matyti ‘vienovės akimi’
 • Susigretinti su integracijos procesu – bendruomenės kūrimas!
 • Esminiai reikalavimai dvasiniam augimui

 

Sesija 4 – Transformacija II

 

 • Tas pažino Dievą, kas pažino save (širdies miestas)
 • Sujungti savo Valią su Dievo Valia
 • Pasikliovimas Dievu ir mūsų pasitikėjimas Juo
 • Tapimas ‘vienybės priežastimi’ (Abdu’l-Bahá) – mokymų apmąstymas mūsų elgesyje ir veiksmuose

 

Declan Howlett , 2019

Dalyvauti

2019-8-14 19:00 2019-8-18 19:00 Europe/Helsinki Lietuvos bahajų bendruomenės vasaros stovykla 2019 Lietuvos bahajų bendruomenė kviečia į 2019 m. vasaros stovyklą, vyksiančią rugpjūčio 15-18 dienomis Jovariškėse, Trakų r.! Stovyklos pagrindas –  Gilinimasis į centrinių Bahajų tikėjimo figūrų ir Visuotinių Teisingumo Rūmų, aukščiausios  Bahajų tikėjimo instutucijos, reikšmę. Pranešėjas – Declan Howlett iš Airijos/Jungtinės Karalystės bei kiti bendruomenės nariai. Taip pat – Ruhi studijų rateliai, paaugliams (11-14 m.) – […] Antano ir Reginos Gedvilų sodyba, Pušų g. 2, Jovariškių k., Trakų r. LT-21101, 6 km už Trakų.
Pridėti prie kalendoriaus
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×