Veiklus tikėjimas

Pamokėlės vaikams

Vaikai yra ypač svarbi visuomenės dalis, todėl bahajų bendruomenė, kreipdama dėmesį į nesibaigiančią galimybę ugdyti pasaulio piliečio pojūtį ir pasišventimą tarnauti žmonijai, ypatingai pabrėžia dvasinio vaikų švietimo svarbą.

Studijų rateliai

Bahajų bendruomenėje reguliariai veikia studijų rateliai, kuriuose besidomintys žmonės gilina žinias ir sistemingai studijuoja bahajų raštus.

Programa paaugliams

Paauglystė – tai ypatingas amžius kiekvieno žmogaus gyvenime, kai jis jau nebe vaikas, bet dar ir ne suaugęs.

Maldų susitikimai

Bahajų mokymai nurodo kasdien melstis ir tiesiogiai bendrauti su Dievu, nes tai yra dvasinės raidos ir tarnavimo žmonijai pagrindas.