Veiklus tikėjimas

Pristatyta ‘Abdu’l-Bahá Šventyklos architektūrinio dizaino koncepcija

Pristatyta ‘Abdu’l-Bahá Šventyklos architektūrinio dizaino koncepcija

Pasaulinė bahajų naujienų tarnyba

Oficialus pasaulinės bahajų bendruomenės naujienų šaltinis

Nuoroda į tekstą rusų k. čia

2019 m. rugsėjo 20 d.

 

PASALINIS BAHAJŲ CENTRAS — Visuotiniai Teisingumo Rūmai šiandien visoms Nacionalinėms dvasinėms asamblėjoms pristatė labai lauktą ‘Abdu’l-Bahá Šventyklos architektūrinio dizaino koncepciją.

Bahajams ‘Abdu’l-Bahá užima padėtį, kuri žmonijos religiniuose metraščiuose neturi analogų. Šiandienos laiške Teisingumo Rūmai teigia, jog numatytąja dizaino struktūra siekiama „pagerbti ‘Abdu’l-Bahá išskirtinę poziciją“ bei „ tuo pat metu atspindėti jo išaukštintą padėtį ir jo nuolankumą“.

„Tai neturėtų būti kaip joks kitas pastatas,“– paaiškina Hossein Amanat, kuris buvo paskirtas architektu šiai istorinei iniciatyvai. „Pastatas siekia išreikšti ‘Abdu’l-Bahá savimaršą, išmintį, atvirumą, priėmimą ir gerumą visiems žmonėms, įkūnyti jo meilę sodams ir gamtai bei atspindėti jo progresyvų ir į priekį nukreiptą būdą.“

Be keleto paveikslėlių,  iliustruojančių dizaino koncepciją,buvo išleistas video, kuris leidžia žiūrovui pamatyti tiek centrinę struktūrą, tiek ir aplinką.

„‘Abdu’l-Bahá buvo išreiškęs savo norą, kur jis turėtų būti palaidotas,“ – pasakoja p. Amanat, iškilus Kanados iraniečių kilmės architektas, – „vienam iš ankstyvųjų tikinčiųjų ‘Abdu’l-Bahá buvo pasakęs, kad jeigu kas nors jam nutiktų ir jis mirtų, jis norėtų būti palaidotas po smėlynais, esančiais tarp Haifos ir Ako, ką jis nubrėžė kaip kelią, kuriuo žengtų jo mylimieji bei piligrimai.“

‘Abdu’l-Bahá parašytoje maldoje, kurią jo amžino poilsio vietoje sukalba lankytojai, jis išreiškia tokį nuolankų prašymą Dievui: „Paversk mane dulke Tavo numylėtųjų takely.“ Ši idėja iš maldos yra vienas iš dizaino kūrimo principų.

„Turint omeny šių žodžių esmę ir atkreipiant dėmesį į ‘Abdu’l-Bahá savybes, daugelis nesiryžtų sukurti įspūdingo statinio jo amžino poilsio vietai įamžinti. Į jo norus turi būti atsižvelgta,“ – sako p. Amanat , – „bet ne iki tiesioginės reikšmės, kad jo padėtis išliktų gerbiama ir atpažįstama. Jo amžino poilsio vieta privalo būti nauja ir unikali, kokiai nėra jokio kito panašaus pastato.“

Lankytojai eis taku, nutiestu taip, kad vestų juos meditacinės kelionės etapais link sodo centre esančios Šventyklos.

„Šventyklos interjeras bus skirtas vietai, kur išsisklaido šviesa ir vyksta tylus apmąstymas. Pati ‘Abdu’l-Bahá amžino poilsio vieta bus įkurta šios ramios erdvės centre, o saulės spindulių rezginio struktūra, sklindanti nuo jos, apims visą sodą ir simbolizuos tą spinduliavimą, kurį ‘Abdu’l-Bahá atnešė pasaulio žmonėms,“ – sako p. Amanat.

Toliau jis tęsia: „Abdu’l-Bahá buvo modernus Žmogus. Jis buvo viso, kas nauja, pranašautojas: jo žodžiai buvo nauji, jo Tėvo mokymai, kuriuos jis skelbė, buvo nauji, jis kvietė žmoniją naujai tarpusavio ryšių tikrovei. Šis pastatas ir siekia tai perteikti.“

Ši video taip pat rasite YouTube.