Veiklus tikėjimas

Studijų rateliai

Bahajų bendruomenėje reguliariai veikia studijų rateliai, kuriuose besidomintys žmonės gilina žinias ir sistemingai studijuoja bahajų raštus.