Bahajai Lietuvoje | www.bahai.lt
RSS Naujienos el. paštu

Lietuvos bahajų bendruomenės istorinė apžvalga
 
Trumpa Bahajų tikėjimo istorijos Lietuvoje chronologija
 
1927 m. pavasaris
Pirmą kartą, keliaudama po Europą, į Lietuvą atvyksta Amerikos bahajė, žurnalistė, esperanto kalbos puoselėtoja Martha Root.  Ji apsistoja viešbutyje Kaune, susitinka su keliais esperanto kalbos mylėtojais.
 
 Martha Root
1934 m. vasara
Martha Root į Lietuvą atvyksta antrą kartą. Šį kartą dalyvauti Kaune vyksiančioje Nacionalinėje esperantų konferencijoje. Jos antrasis vizitas vietinės spaudos neliko nepastebėtas ir, to pasekoje, Bahajų tikėjimas buvo įtrauktas į 1934 m. Lietuvos enciklopediją (Kaunas).
 
1935 – 1939 m.
Matas Šalčius apie Bahajų tikėjimą parašo savo knygoje „Svečiuose pas 40 tautų“. Prieš II-jį pasaulinį karą bahajai minimi Lietuvoje gyvenantys keliose vietovėse: Radviliškyje ir Joniškyje.Pirmųjų mums žinomų bahajų vardai buvo Juozas Petrulis ir Andrius Barkauskas. Tačiau nėra galimybių detaliau atsekti šių pirmųjų bendruomenių gyvavimo pėdsakų. 
1973 m.
Pirmosios bahajės, kurios aplankė Lietuvą jau ne tokioje tolimoje praeityje, buvo ponia Jadvyga Kuncaitis – Giedraitis, lietuvių kilmės bahajė iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kuri lankė čia savo gimines 1973 m., ir Roma Račiulytė, kuri tapo bahaje savo kelionės po Suomiją metu. Ji apskritai yra laikoma pirmąja Lietuvos bahaje, priėmusia tikėjimą jau šiame laikmetyje.
 
1989 - 1990 m.
1989 m. į Vilnių atvyko ponia Helen Smith iš Guernsey. Ji apsistojo Vilniuje. Tuo metu nemažai žmonių priėmė Bahajų tikėjimą. Kelios iš pirmųjų buvo Edita Gatelienė ir Vanda Juškienė, Bahajų tikėjimą priėmusios 1990 m. pavasarį.
 
1990 m. rugsėjį buvo suformuota pirmoji Vilniaus bahajų vietinė dvasinė asamblėja.
 
1992 m.
1992 m. balandžio mėn. Taline buvo išrinkta pirmoji Baltijos šalių Regioninė dvasinė asamblėja.
 
1992 m. buvo įregistruota ir „Lietuvos bahajų leidyba“, kuri rūpinosi bahajų literatūros leidyba, užtikrino tikslų raštų vertimą į lietuvių kalbą bei jų autorinių teisių apsaugą.
 
Tais pačiais metais bahajų atsirado dar dviejuose Lietuvos miestuose: Kaune, kur gyveno Tedas ir Jeanine Taylorai iš Kanados, ir Klaipėdoje, kur buvo apsistojęs Thomas Keedy iš Jungtinių Valstijų.
 
1999 m. balandis
1999 m. buvo išrinkta pirmoji Lietuvos bahajų Nacionalinė dvasinė asamblėja, bahajų bendruomenės valdymo institucija, į kurią renkami 9 suaugę bahajai. Ši institucija renkama kiekvienais metais.  
 
 
2001 m. lapkritis
2001 m. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje buvo įregistruota pirmoji bahajų religinė bendruomenė.
 
Šiandien
Šiuo metu Lietuvoje bahajų bendruomenės veikia Vilniuje, Ukmergėje ir Klaipėdoje (Kaune ir Palangoje gyvena pavieniai tikintieji). Joms vadovauja renkamos institucijos, į kurias kasmet demokratiniu būdu išrenkami 9 vietiniai bahajai.    
 
 Šių dienų Lietuvos bahajai